Telekom Mhendislik

 
solar_power_1.jpg
Güne Enerjisi Sistemleri

nsanolu yüzyllardr günein gücünden yararlanmay hayal etti. Bitip tükenmez ve sonsuza kadar yenilenebilir olan güne , dünyay kesintisiz ve temiz enerjisi ile beslemektedir. Günein varolduu her yerde, herkes için ücretsiz ve limitsiz!..

Profesyoneller çin Güç

BP Solar, uzmanl ile 15 yl aan bir süredir, "solar" güç ihtiyacn dünyann her yerinde karlamaktadr

Uygulama Örnekleri

bp_selection.gif Haberleme
bp_selection.gif Elektrik ebekesi
bp_selection.gif Krsal kesim altyap
bp_selection.gif Özel uygulamalar (katodik koruma, uçak ikaz lambalar, sis uyar sistemleri vb.)

"Photovoltaic (PV)" - Haberleme çin Güç

Dünyann önde gelen haberleme firmalar, uzak noktalardaki birimleri ve uygulamalar için hzl bir ekilde en pratik ve kabul edilebilir teknoloji olan güne enerjisi teknolojisine dönü yapmaktadrlar. Güne nlar sessiz, çevre ile dost ve en az bakm gerektiren güvenilir bir kaynak olarak kullanlabilir. Haberleme için kullanlan güne enerjisi sistemlerinin güç yükü, tipik olarak, 1W ile 4 KW arasnda deimektedir. Günümüzde, önde gelen telekomünikasyon operatörleri ve anahtar teslimi ekipman üreticileri, güne enerjisinden elde edilen güç sistemlerini tercih etmektedirler.

www.bp.com [BP SOLAR Web Sayfas]

 

 
 Site haritasna ulamak iin tklaynz.    
New Page 1
MRV TereScope I Watson modem I Redresrler I Kuru tip bakmsz ak I Watson 6 I Kablosuz Haberleme I Eltek Valere I Dorultucular I